Pitik

Sawijining wengi, Pakdhe ngendika:

Pitik neng daerah kene iki ya sembrana. Masak ta, aku nganggo montor rindhik-rindhik, de’e kuwi wis bener mlaku neng sisih kiwa dalan, e kok ngerti-ngerti de’e mlayu menengah, nyebrang arah tengen. Lha aku rak ya kaget.

Wah. Aku bingung, karepe de’e kuwi piye ta? Arep ngandhani ki aku ya ora dong carane. Kamangka umume pitik kene iki ya ngono kuwi. Sak jane wis bener mlaku neng sisih kiwa, nggon bahu jalan, kok ndadak nengah-nengah barang, ujug-ujug mlayu, ora nolah-noleh sikik, ngapa ta? Apa karepe arep njaluk telolet ya? Om telolet om… Ngono?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: